paul-skorupskas-7KLa-xLbSXA-unsplash-me.png

KAS­VA­TE­TAAN LII­KE­TOI­MIN­TA­SI ARVOA YHDESSÄ

Asiakkaamme investoivat maineensa, aikaansa ja varojaan etsiessään menestymisreseptejä. Me investoimme maineemme, aikamme ja osaamisemme asiakkaaseen löytääksemme väyliä, joita etenemällä asiakkaamme saa kasvatettua yrityksensä arvoa. Intohimonamme ovat nopeasti muuttuvat teollisuus-, hyödyke- ja energiamarkkinat, innovaatio- ja teknologiakehitys, markkina- ja palvelumuotoilu sekä liiketoiminnan vastuullisuus yrityksen arvon kasvattajana.

two person standing on gray tile paving

Yk­si­löl­lis­tä palvelua

Meille jokainen asiakkaamme on yksilö, jolla on omat tarpeensa ja haasteensa. Laaja kokemuksemme yritysmaailmasta, markkinoista, liiketoiminta-, tuote- ja hankekehityksestä, yritysten ja julkisten toimijoiden innovaatio- ja tek­no­lo­giayh­teis­työs­tä sekä yhteiskunta-vaikuttamisesta ja vastuullisesta toiminnasta valjastetaan asiakkaan avuksi. Yhdistämme verkostomme johtamisen, teknologian, tutkimuksen ja vaikuttamisen ammattilaiset asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen ja liiketoiminnan arvon kasvattamiseen.

Toimimme yrittäjäverkostona mahdollistaen joustavan toiminnan, vastuullisuuden ja vahvan ammattiosaamisen.

Highway%20in%20smog-me.jpg

Murros on mah­dol­li­suus

Liiketoiminnan arvon kasvattamisen perustana ovat kassavirran kasvun mahdollistavat päätökset ja kyky hallita päätöksiin liittyvät kasvu- ja markkinaodotukset sekä riskit.


Olemme maailmanlaajuisesti käymässä läpi monitahoista ja  perustavanlaatuista systeemimurrosta, joka koskettaa myös jokaista yritystä ja päätöksentekijää. Yritysjohdon vastuulla on päättää miten yritys tulee tuottamaan arvoa ja mihin rajalliset resurssit allokoidaan.


Autamme asiakkaitamme hahmottamaan muuttuvaa maailmaa ja keskeisiä muutosajureita markkinoiden, teknologiamurroksen, vastuullisuuden, sääntelyn ja yhteiskunnalisen päätöksenteon kannalta sekä hakemaan ratkeisuja liiketoiminnan arvon kasvattamiseen.

SCF%20nature-me.jpg

Arvoa vas­tuul­li­suu­del­la 

Vastuullisuudesta on kehittynyt merkittävä kilpailutekijä. ESG (Environment, Social, Governance) ei ole enää vain kustannuksia ja byrokratiaa vaan se mahdollistaa pitkäaikaisen kilpailuedun ja yritysmaineen kasvattamisen


Voiko liiketoiminta nykypäivänä olla muuta kuin vastuullista, kun tavoitteena on yrityksen arvon kasvattaminen? Yritysvastuulla on olennainen vaikutus strategiaan, päivittäiseen toimintaan sekä pääoman saatavuuteen ja hintaan.


Autamme asiakkaitamme vastuullisuuden kehittämisessä osaksi päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa.