Welder smoke sparks

Teol­li­suus

Käytännön kokemus prosessi- ja metsäteollisuuden sekä valmistavan teollisuuden hankkeista, market-entry ja markkinakehitys sekä supply chain prosesseista Suomessa, Baltiassa ja entisen Neuvostoliiton alueella
energy-portfolio-management-1024x683-me.jpg

Energia

Käytännön kokemus energia- ja polt­toai­ne­mark­ki­nois­ta kattaen sähkö-, öljy ja kaasu-, LNG-, biokaasu-, sekä muun uusiutuvan energian ja synteettiset polttoaineet sekä päästökaupan markkinat Suomessa, Pohjoismaissa , Baltiassa, EU:ssa ja entisen Neuvostoliiton alueella.
shutterstock_673828513-me.jpg

Infra

Käytännön kokemus infrahankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta liikenne ja logistiikkapuolella, vedenkäsittelyssä, sähkö ja kaasusektorilla sekä jätekäsittelyssä kattaen Suomen, Itämeren alueen ja Venäjän.
Tall skyscrapers in Calgary

B2B-palvelut

Käytännön kokemus B2B palveluiden ja palveluviennin kehittämisestä, market-entry prosesseista ja johtamisesta Suomessa, Baltiassa ja entisen Neuvostoliiton alueella.

Esi­merk­ke­jä toi­mek­sian­nois­ta ja hank­keis­ta

Power Line Grids

Säh­kö­mark­ki­na­sel­vi­tys

-

Kansainvälinen energia-alan toimija

Helsinki Cathedral at Nightfall

Market entry - projekti ja hankejohto

-

Kansansainvälinen energia-alan toimija


Silicon Valley Power

Maakaasun hankinnan kehittäminen ja kilpailutus

Suomalainen ympäristöalan toimija

Hydrogen%2002-me.jpg

Vedyn tuotannon ja kaupallisen potentiaalin arvio 

-

Ympäristöalan toimija

industry%20(2)-me.jpg

Markkinaselvitys ja nykytia-analyysi

-

Kansainvälinen konepajayritys

Industry Town

Maakaasun hankinnan kilpailutus

-

Kansainvälinen metsäteollisuuden

toimija

20131128_200358000_iOS-me.jpg

Joukko maa- ja biokaasu sekä LNG markkinaselvityksiä ja strategia-analyysejä

-

Teollisuus ja energiatuottajat

NaturalGas003-me.jpg

Infraliiketoiminnan valuaatio ja yrityskauppa hankkeen toteutus

-

Kunnallinen energiayhtiö

Church of the Savior on Spilled Blood, St Petersberg

Market entry ja paikallisen tuotannon aloitus

Venäjällä

-

Keskisuuri suomalainen konevalmistaja

DSC_5343-me.jpg

Maa­kaa­su­lii­ke­toi­min­nan

strateginen tilanneaalyysi

ja valuaatio

-

Kunnallinen energiayhtiö

Duluth, Minnesota  - Lake Superior pancake ice

Logistiikkayhtiön vai­kut­ta­mis­val­miu­den kehittäminen Suomessa

-

Kansainvälinen logistiikkayhtiö

shutterstock_673828513-me.jpg

Maa-, biokaasu ja LNG maaliikenne verkoston potentiaalin selvitys Saksassa

-

Kansainvälinen energiayhtiö

LNG-Tanker-MOSS-001-me.jpg

LNG teollisuus-, jakelu, meri- ja maaliiketoiminnan perustamisselvitys  Itä- ja Pohjanmeren alueella 

-

Kansainvälinen energiayhtiö